Εξοπλισμός

/Εξοπλισμός

Τοπογραφικά όργανα

TOPCON GPS Hiper Pro

Τέσσερις δέκτες GPS Hiper Pro της εταιρείας TOPCON δύο συχνοτήτων (L1 + L2)

Topcon GMS-2

Φορητό GPS μονής συχνότητας ιδανικό για GIS εφαρμογές. Έχει ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα.

Topcon Imaging Station IS 301

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ TOPCON IS 301 non prism έως 2000 m, (ακρίβεια μέτρησης γωνιών 1’’ (3cc) και αποστάσεων 2mm+2ppm . Ο γεωδαιτικός σταθμός έχει τη δυνατότητα χειρισμού από χειριστήριο (ρομποτικός) , έχει ενσωματωμένο laser scanner με ταχύτητα σάρωσης μέχρι 20 σημεία /sec και ενσωματωμένες δύο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

TOPCON GPT – 7501

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Pulse Total Station ) TOPCON GPT – 7501 non prism έως 2000 m, (ακρίβεια μέτρησης γωνιών 1’’ (3cc) και αποστάσεων 2mm+2ppm .

TOPCON GTS 701

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ( Total Station ) TOPCON GTS – 701 (ακρίβεια μέτρησης γωνιών 1’’ -3cc- και αποστάσεων 3mm  +2ppm).

TRIMBLE DINI 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟΒΑΤΗ TRIMBLE DINI 12 ακριβείας ( +/- 0.7 mm/km ) αυτόματης οριζοντίωσης.

TOPCON AT-F2

ΧΩΡΟΒΑΤΗ TOPCON AT-F2 ακριβείας ( +/- 0.7 mm/km ) αυτόματο.

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα των οργάνων, τέσσερις τρίποδες (ξύλινοι και αλουμινίου), έξι τηλεσκοπικοί στειλεοί, έξι κατάφωτα, έξι mini κατάφωτα, τρεις σταδίες αλουμινίου με barcode για τον χωροβάτη Trimble Dini 12 και τέσσερις απλές σταδίες αλουμινίου και δύο ξύλινες για συμβατικούς αναλογικούς χωροβάτες.

Λογισμικό

  • Magnet Office Tools, λογισμικό υπολογισμού οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων πεδίου από gps, γεωδαιτικούς σταθμούς και ηλεκτρονικούς χωροβάτες
  • Topcon Tools, λογισμικό υπολογισμού οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων πεδίου από gps, γεωδαιτικούς σταθμούς και ηλεκτρονικούς χωροβάτες
  • Visual Topo λογισμικό τοπογραφικών υπολογισμών
  • ΟΔΟΣ 8.1 , λογισμικό οδοποιίας
  • ΟΔΟΣ 8.1 + κόμβοι, λογισμικό οδοποιίας με ενσωματωμένη τη δυνατότητα σχεδίασης ισόπεδων κόμβων
  • Έδαφος 3, λογισμικό διαχείρισης εδάφους και επιμετρήσεων.