Υπηρεσίες

/Υπηρεσίες

Τομείς ειδίκευσης

Η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΟΔΟΣ» ασχολείται επί σειρά ετών με την εκπόνηση μελετών μικρής και μεγάλης κλίμακας και την παροχή υπηρεσιών σε τέσσερις κύριους τομείς δράσης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών σχετικά με τους τομείς εξειδίκευσής της οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

Η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΔΟΣ», επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς τοπογραφικών εργασιών:

 • Πάσης φύσεως οριζοντιογραφικές και υψομετρικές αποτυπώσεις κατοικημένων ή μη εκτάσεων.
 • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις (Δημιουργία κτηματολογικών διαγραμμάτων – κτηματολογικών πινάκων).
 • Εξειδικευμένες αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας.
 • Αποτυπώσεις ζώνης για οδικά και σιδηροδρομικά έργα.
 • Πύκνωση τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων ελέγχου.
 • Χαράξεις Τεχνικών Εργων – Υποστήριξη Εργοταξίων (οικοδομικών, οδοδποιίας, υδραυλικών, ενεργειακών κ.λ.π.).
 • Επιμετρήσεις χωματουργικών
 • Εφαρμογές επί του εδάφους Ρυμοτομικών Μελέτών.
 • Διανομές Οικοπέδων.
 • Αποτυπώσεις οικοπέδων και εξάρτησή τους από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87)
 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων
 • Αποτυπώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων
 • Υποβολή ενστάσεων επί του κτηματολογίου
 • αρχαιολογικές αποτυπώσεις

Η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΔΟΣ», επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς μελετών οδοποιίας

 • Αυτοκινητοδρόμων
 • Επαρχιακών οδών
 • Τοπικών και Δημοτικών οδών
 • Δασικών οδών
 • Αστικών οδών
 • Μελέτες ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων
 • Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών δικτύων οδοποιίας μεγάλων εγκαταστάσεων

Η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΔΟΣ», επί σειρά ετών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς μελετών Σήμανσης – Ασφάλισης Συγκοινωνιακών έργων

 • Οδική σήμανση αυτοκινητοδρόμων (γέφυρες σήμανσης, πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες)
 • Οδική σήμανση επαρχιακών οδών
 • Οδική σήμανση αστικών οδών
 • Φωτεινή σηματοδότηση
 • Ασφάλιση αυτοκινητόδρομων και επαρχιακών οδών

Η παρουσία της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΔΟΣ» στο σχεδιασμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τόσο για έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, ΜΕΤΡΟ κλπ) όσο και για άλλα έργα μικρότερης κλίμακας είναι συνεχής και επιτυχημένη.

 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας και έκτασης σε αυτοκινητόδρομους και επαρχιακές οδούς κατά τη διάρκεια κατασκευής τους ή εκτέλεσης άλλης φύσεως έργων
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής και μεγάλης διάρκειας σε τοπικές και αστικές οδούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας (ημερήσιες και ωριαίες) για μικρής έκτασης έργα

Η εταιρεία «ΓΑΙΑΟΔΟΣ» δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων όπως:

 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων έργων μεγάλης κλίμακας
 • Κατασκευή νέων αεροδρομίων
 • Κατασκευή νέων λιμανιών
 • Κατασκευή νέων σιδηροδρομικών σταθμών
 • Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων μεγάλων εγκαταστάσεων
 • Χώροι στάθμευσης χωρητικότητας άνω των 200 θέσεων (υπαίθριοι, υπόγειοι, πολυώροφοι)
 • Μεγάλες εγκαταστάσεις όπως εμπορικά κέντρα, γήπεδα, βιομηχανίες κ.α.

Η εταιρεία «ΓΑΙΑ ΟΔΟΣ», επί σειρά ετών δραστηριοποιείται σε τομείς που σχετίζονται με την δόμηση

 • Εκδόσεις αδειών δόμησης
 • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών
 • Αλλαγές χρήσεων